یه زمانی دیدن عکس‌ها و فیلم‌‌های قدیمی همراه با حس خوش مرور خاطرات و یادش بخیر همراه بود ولی الان همراه با حس غم و اشک و حسرت...

+ این چه فازیه که با این‌که میدونم ناراحت می‌شم ولی باز هی می‌رم سراغ عکس‌ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟