همین الان
نشستم روبروی یه منظره زیبا
پاییز
چای هم که هست
ولی چرا حالم خوب نیست؟؟؟😔
حتی حس گوش دادن به آهنگ هم ندارم..😟

چرا نمی تونم لذت ببرم؟؟؟؟؟


این دفعه, قبل این سفر به خودم قول دادم فقططط لذت ببرم و از هیچیییی حرص نخورم
و فقط از چیزهایی که هست لذت ببرم
تنها تفاوتش با دفعه های قبل اینه که سعی می کنم لبخند بزنم و تا جایی که میتونم به روم نیارم:/

امیدوارم دفعه بعد واااقعا بتونم اصلاح شم😕